unfoldingWord® Translation Notes https://www.unfoldingword.org/utn/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

04.md 516B

do not provoke your children to anger

“do not make your children angry” or “do not cause your children to be angry”

raise them in the discipline and instruction of the Lord

“Raise” here is an idiom for “establish.” AT: “establish them in the discipline and instruction of the Lord” (See: rc://en/ta/man/translate/figs-idiom).

translationWords

  • rc://en/tw/dict/bible/other/father
  • rc://en/tw/dict/bible/other/angry
  • rc://en/tw/dict/bible/kt/discipline
  • rc://en/tw/dict/bible/kt/lord