unfoldingWord® Translation Notes https://www.unfoldingword.org/utn/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

04.md 516B

do not provoke your children to anger

“do not make your children angry” or “do not cause your children to be angry”

raise them in the discipline and instruction of the Lord

“Raise” here is an idiom for “establish.” AT: “establish them in the discipline and instruction of the Lord” (See: rc://en/ta/man/translate/figs-idiom).

translationWords

  • rc://en/tw/dict/bible/other/father
  • rc://en/tw/dict/bible/other/angry
  • rc://en/tw/dict/bible/kt/discipline
  • rc://en/tw/dict/bible/kt/lord