unfoldingWord® Translation Notes https://www.unfoldingword.org/utn/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

42.md 386B

General Information:

All of the names here are the names of men. (See: rc://en/ta/man/translate/translate-names)

the father of Hebron … the father of Raham, the father of Jorkeam … the father of Shammai

Some versions read, “the founder of the clan of Hebron … the founder of the clan of Raham, the founder of the clan of Jorkeam … the founder of the clan of Shammai.”