unfoldingWord® Translation Notes (9-column TSV format) https://www.unfoldingword.org/utn/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

386 B

General Information:

All of the names here are the names of men. (See: rc://en/ta/man/translate/translate-names)

the father of Hebron ... the father of Raham, the father of Jorkeam ... the father of Shammai

Some versions read, “the founder of the clan of Hebron ... the founder of the clan of Raham, the founder of the clan of Jorkeam ... the founder of the clan of Shammai.”