unfoldingWord® Translation Notes https://www.unfoldingword.org/utn/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

386 B

General Information:

All of the names here are the names of men. (See: rc://en/ta/man/translate/translate-names)

the father of Hebron ... the father of Raham, the father of Jorkeam ... the father of Shammai

Some versions read, “the founder of the clan of Hebron ... the founder of the clan of Raham, the founder of the clan of Jorkeam ... the founder of the clan of Shammai.”