unfoldingWord® Translation Notes https://www.unfoldingword.org/utn/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Jesse Griffin 59857e2c40 Updated manifest.yaml for version 7 release 2 år sedan
.github updated issue template 2 år sedan
1ch added tw to notes 2 år sedan
1co added tw to notes 2 år sedan
1jn added tw to notes 2 år sedan
1ki added tw to notes 2 år sedan
1pe added tw to notes 2 år sedan
1sa added tw to notes 2 år sedan
1th added tw to notes 2 år sedan
1ti added tw to notes 2 år sedan
2ch added tw to notes 2 år sedan
2co added tw to notes 2 år sedan
2jn added tw to notes 2 år sedan
2ki added tw to notes 2 år sedan
2pe added tw to notes 2 år sedan
2sa added tw to notes 2 år sedan
2th added tw to notes 2 år sedan
2ti added tw to notes 2 år sedan
3jn added tw to notes 2 år sedan
act added tw to notes 2 år sedan
amo added tw to notes 2 år sedan
col added tw to notes 2 år sedan
dan added tw to notes 2 år sedan
deu added tw to notes 2 år sedan
ecc added tw to notes 2 år sedan
eph added tw to notes 2 år sedan
est added tw to notes 2 år sedan
exo added tw to notes 2 år sedan
ezk added tw to notes 2 år sedan
ezr added tw to notes 2 år sedan
gal added tw to notes 2 år sedan
gen Merge branch 'tw' of joel/en_tn into master 2 år sedan
hab added tw to notes 2 år sedan
hag added tw to notes 2 år sedan
heb added tw to notes 2 år sedan
hos added tw to notes 2 år sedan
isa added tw to notes 2 år sedan
jas added tw to notes 2 år sedan
jdg added tw to notes 2 år sedan
jer added tw to notes 2 år sedan
jhn added tw to notes 2 år sedan
job added tw to notes 2 år sedan
jol added tw to notes 2 år sedan
jon added tw to notes 2 år sedan
jos added tw to notes 2 år sedan
jud added tw to notes 2 år sedan
lam added tw to notes 2 år sedan
lev added tw to notes 2 år sedan
luk added tw to notes 2 år sedan
mal added tw to notes 2 år sedan
mat added tw to notes 2 år sedan
mic added tw to notes 2 år sedan
mrk added tw to notes 2 år sedan
nam added tw to notes 2 år sedan
neh added tw to notes 2 år sedan
num added tw to notes 2 år sedan
oba added tw to notes 2 år sedan
phm added tw to notes 2 år sedan
php added tw to notes 2 år sedan
pro added tw to notes 2 år sedan
psa added tw to notes 2 år sedan
rev added tw to notes 2 år sedan
rom added tw to notes 2 år sedan
rut added tw to notes 2 år sedan
sng added tw to notes 2 år sedan
tit added tw to notes 2 år sedan
zec added tw to notes 2 år sedan
zep added tw to notes 2 år sedan
LICENSE.md initial v6 rc conversion 2 år sedan
README.md Update 'README.md' 2 år sedan
manifest.yaml Updated manifest.yaml for version 7 release 2 år sedan

README.md

translationNotes - English

Source for English translationNotes.

See the LICENSE file for licensing information.