unfoldingWord® Translation Notes (9-column TSV format) https://www.unfoldingword.org/utn/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Henry Whitney bcb0bcf57c Relinking after change of directories. 3 lat temu
..
01.md Relinking after change of directories. 3 lat temu
04.md Relinking after change of directories. 3 lat temu
06.md Updated links to tWs that recently moved 3 lat temu
09.md Relinking after change of directories. 3 lat temu
13.md Updated links to tWs that recently moved 3 lat temu
15.md Relinking after change of directories. 3 lat temu
intro.md Moves navigation of into out of bullet list 3 lat temu