unfoldingWord® Translation Notes https://www.unfoldingword.org/utn/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

615 B

young women and her servants

“female servants and male servants”

to clothe Mordecai

“for Mordecai to wear”

Hathak

This is the name of a man. (See: rc://en/ta/man/translate/translate-names)

one of the king’s officials who had been assigned to serve her

This can be stated in active form. AT: “one of the officials whom the king had assigned to serve her” (See: rc://en/ta/man/translate/figs-activepassive)

translationWords

  • rc://en/tw/dict/bible/names/esther
  • rc://en/tw/dict/bible/other/servant
  • rc://en/tw/dict/bible/other/sackcloth
  • rc://en/tw/dict/bible/other/serve