Преглед на файлове

Update 'README.md'

tags/v1
Joel преди 2 години
родител
ревизия
a0cde16c2d
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      README.md

+ 1
- 0
README.md Целия файл

@@ -1,3 +1,4 @@
# translationNotes - English
Source for English translationNotes.

See the [LICENSE](https://git.door43.org/Door43/tn-en/src/master/LICENSE.md) file for licensing information.

Loading…
Отказ
Запис