13 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Larry Sallee 8da33a7439 Corrected validation errors (#475) преди 1 месец
  Jesse Griffin 9be27f7f9b Updates in preparation for version 7 преди 1 година
  Jesse Griffin 670330e6c2 Updates for v5 (#402) преди 2 години
  Jesse Griffin d10ae87618 Link update (#399) преди 2 години
  Jesse Griffin 74268b9b43 copyright page updates from Bruce преди 2 години
  Jesse Griffin 1bea711191 Updated copyright year преди 2 години
  Jesse Griffin a05b3cd0ba Update 'LICENSE.md' преди 2 години
  Jesse Griffin 019ecdbc7d Update 'LICENSE.md' преди 2 години
  Jesse Griffin bc52deca2d Wording updates преди 2 години
  Jesse Griffin 2a3fc1eb3f Updated license text преди 2 години
  Jesse Griffin e0715fefb9 trademark language update преди 2 години
  Jesse Griffin 9424e660bf Update 'LICENSE.md' преди 4 години
  Jesse Griffin 7d535f4455 Update 'LICENSE.md' преди 4 години
  Door43 d62a043ec9 initial commit преди 4 години