Joel joel

unfoldingWord® Open Bible Stories

Оновлено 4 місяці тому

unfoldingWord® Translation Notes

Оновлено 4 місяці тому

unfoldingWord® Translation Words

Оновлено 4 місяці тому

Kannada tA STR https://git.door43.org/unfoldingWord/SourceTextRequestForm/issues/389

Оновлено 6 місяці тому

Оновлено 6 місяці тому

tc-desktop: en_ult_mrk_book

Оновлено 6 місяці тому

tc-desktop: en_ust_1sa_book

Оновлено 7 місяці тому

Оновлено 1 рік тому

Оновлено 1 рік тому

Оновлено 1 рік тому

ts-desktop: en_psa_text_ulb

Оновлено 1 рік тому

ts-desktop: en_tit_text_ulb

Оновлено 1 рік тому

tc-desktop: en_algn_tit_book

Оновлено 1 рік тому

ts-desktop: en_mat_text_ulb

Оновлено 1 рік тому

ts-desktop: en_mat_text_reg

Оновлено 1 рік тому