unfoldingWord® Literal Text https://www.unfoldingword.org/ult
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

58-PHM.usfm 70KB


 1. \id PHM EN_ULT en_English_ltr Fri Feb 21 2020 15:53:36 GMT-0500 (EST) tc
 2. \usfm 3.0
 3. \ide UTF-8
 4. \h Philemon
 5. \toc1 The Letter of Paul to Philemon
 6. \toc2 Philemon
 7. \toc3 Phm
 8. \mt Philemon
 9. \ts\*
 10. \c 1
 11. \p
 12. \v 1 \zaln-s | x-strong="G39720" x-lemma="Παῦλος" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Παῦλος"\*\w Paul|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 13. \zaln-s | x-strong="G11980" x-lemma="δέσμιος" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="δέσμιος"\*\w a|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 14. \w prisoner|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 15. \zaln-s | x-strong="G55470" x-lemma="χριστός" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Χριστοῦ"\*\w of|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 16. \w Christ|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 17. \zaln-s | x-strong="G24240" x-lemma="Ἰησοῦς" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Ἰησοῦ"\*\w Jesus|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 18. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="καὶ"\*\w and|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 19. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EP,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὁ"\*\w the|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 20. \zaln-s | x-strong="G00800" x-lemma="ἀδελφός" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀδελφὸς"\*\w brother|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 21. \zaln-s | x-strong="G50950" x-lemma="Τιμόθεος" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Τιμόθεος"\*\w Timothy|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 22. \zaln-s | x-strong="G53710" x-lemma="Φιλήμων" x-morph="Gr,N,,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Φιλήμονι"\*\w to|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 23. \w Philemon|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 24. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1G,P," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἡμῶν"\*\w our|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 25. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τῷ"\*\zaln-s | x-strong="G00270" x-lemma="ἀγαπητός" x-morph="Gr,AR,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀγαπητῷ"\*\w dear|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 26. \w friend|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 27. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="καὶ"\*\w and|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 28. \zaln-s | x-strong="G49040" x-lemma="συνεργός" x-morph="Gr,NS,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="συνεργῷ"\*\w fellow|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 29. \w worker|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 30. \v 2 \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="3" x-content="καὶ"\*\w and|x-occurrence="1" x-occurrences="3"\w*\zaln-e\*
 31. \zaln-s | x-strong="G06820" x-lemma="Ἀπφία" x-morph="Gr,N,,,,,DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Ἀπφίᾳ"\*\w to|x-occurrence="1" x-occurrences="3"\w*
 32. \w Apphia|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 33. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="τῇ"\*\w our|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 34. \zaln-s | x-strong="G00790" x-lemma="ἀδελφή" x-morph="Gr,N,,,,,DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀδελφῇ"\*\w sister|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 35. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="2" x-occurrences="3" x-content="καὶ"\*\w and|x-occurrence="2" x-occurrences="3"\w*\zaln-e\*
 36. \zaln-s | x-strong="G07510" x-lemma="Ἄρχιππος" x-morph="Gr,N,,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Ἀρχίππῳ"\*\w to|x-occurrence="2" x-occurrences="3"\w*
 37. \w Archippus|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 38. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1G,P," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἡμῶν"\*\w our|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 39. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τῷ"\*\zaln-s | x-strong="G49610" x-lemma="συνστρατιώτης" x-morph="Gr,N,,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="συνστρατιώτῃ"\*\w fellow|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 40. \w soldier|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*,
 41. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="3" x-occurrences="3" x-content="καὶ"\*\w and|x-occurrence="3" x-occurrences="3"\w*\zaln-e\*
 42. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,DFS," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="τῇ"\*\w to|x-occurrence="3" x-occurrences="3"\w*
 43. \w the|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 44. \zaln-s | x-strong="G15770" x-lemma="ἐκκλησία" x-morph="Gr,N,,,,,DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐκκλησίᾳ"\*\w church|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 45. \zaln-s | x-strong="G25960" x-lemma="κατά" x-morph="Gr,P,,,,,A,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="κατ’"\*\w that|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 46. \w meets|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 47. \w in|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 48. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σου"\*\w your|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 49. \zaln-s | x-strong="G36240" x-lemma="οἶκος" x-morph="Gr,N,,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="οἶκόν"\*\w home|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 50. \v 3 \zaln-s | x-strong="G54850" x-lemma="χάρις" x-morph="Gr,N,,,,,NFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="χάρις"\*\w May|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 51. \w grace|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 52. \w be|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 53. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2D,P," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὑμῖν"\*\w to|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 54. \w you|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 55. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="καὶ"\*\w and|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 56. \zaln-s | x-strong="G15150" x-lemma="εἰρήνη" x-morph="Gr,N,,,,,NFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="εἰρήνη"\*\w peace|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 57. \zaln-s | x-strong="G05750" x-lemma="ἀπό" x-morph="Gr,P,,,,,G,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀπὸ"\*\w from|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 58. \zaln-s | x-strong="G23160" x-lemma="θεός" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Θεοῦ"\*\w God|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 59. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1G,P," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="ἡμῶν"\*\w our|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 60. \zaln-s | x-strong="G39620" x-lemma="πατήρ" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Πατρὸς"\*\w Father|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 61. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="καὶ"\*\w and|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 62. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1G,P," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="ἡμῶν"\*\w our|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 63. \zaln-s | x-strong="G29620" x-lemma="κύριος" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Κυρίου"\*\w Lord|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 64. \zaln-s | x-strong="G24240" x-lemma="Ἰησοῦς" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Ἰησοῦ"\*\w Jesus|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 65. \zaln-s | x-strong="G55470" x-lemma="χριστός" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Χριστοῦ"\*\w Christ|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 66. \ts\*
 67. \p
 68. \v 4 \zaln-s | x-strong="G21680" x-lemma="εὐχαριστέω" x-morph="Gr,V,IPA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="εὐχαριστῶ"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 69. \zaln-s | x-strong="G38420" x-lemma="πάντοτε" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πάντοτε"\*\w always|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 70. \zaln-s | x-strong="G21680" x-lemma="εὐχαριστέω" x-morph="Gr,V,IPA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="εὐχαριστῶ"\*\w thank|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 71. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="μου"\*\w my|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 72. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τῷ"\*\zaln-s | x-strong="G23160" x-lemma="θεός" x-morph="Gr,N,,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Θεῷ"\*\w God|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*.
 73. \zaln-s | x-strong="G34170" x-lemma="μνεία" x-morph="Gr,N,,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μνείαν"\*\zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σου"\*\zaln-s | x-strong="G41600" x-lemma="ποιέω" x-morph="Gr,V,PPM,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ποιούμενος"\*\w I|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 74. \w mention|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 75. \w you|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*\zaln-e\*
 76. \zaln-s | x-strong="G19090" x-lemma="ἐπί" x-morph="Gr,P,,,,,G,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐπὶ"\*\w in|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 77. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1G,S," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="μου"\*\w my|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 78. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,GFP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τῶν"\*\zaln-s | x-strong="G43350" x-lemma="προσευχή" x-morph="Gr,N,,,,,GFP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="προσευχῶν"\*\w prayers|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*.
 79. \v 5 \zaln-s | x-strong="G01910" x-lemma="ἀκούω" x-morph="Gr,V,PPA,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀκούων"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 80. \w have|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 81. \w heard|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 82. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σου"\*\w of|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 83. \w your|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 84. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="τὴν"\*\zaln-s | x-strong="G00260" x-lemma="ἀγάπη" x-morph="Gr,N,,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀγάπην"\*\w love|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 85. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="καὶ"\*\w and|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 86. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,AFS," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="τὴν"\*\w the|x-occurrence="1" x-occurrences="3"\w*\zaln-e\*
 87. \zaln-s | x-strong="G41020" x-lemma="πίστις" x-morph="Gr,N,,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πίστιν"\*\w faith|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 88. \zaln-s | x-strong="G37390" x-lemma="ὅς" x-morph="Gr,RD,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἣν"\*\w that|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 89. \zaln-s | x-strong="G21920" x-lemma="ἔχω" x-morph="Gr,V,IPA2,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἔχεις"\*\w you|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 90. \w have|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 91. \zaln-s | x-strong="G43140" x-lemma="πρός" x-morph="Gr,P,,,,,A,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πρὸς"\*\w in|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 92. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τὸν"\*\w the|x-occurrence="2" x-occurrences="3"\w*\zaln-e\*
 93. \zaln-s | x-strong="G29620" x-lemma="κύριος" x-morph="Gr,N,,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Κύριον"\*\w Lord|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 94. \zaln-s | x-strong="G24240" x-lemma="Ἰησοῦς" x-morph="Gr,N,,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Ἰησοῦν"\*\w Jesus|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 95. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="καὶ"\*\w and|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 96. \zaln-s | x-strong="G15190" x-lemma="εἰς" x-morph="Gr,P,,,,,A,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="εἰς"\*\w for|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 97. \zaln-s | x-strong="G39560" x-lemma="πᾶς" x-morph="Gr,EQ,,,,AMP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πάντας"\*\w all|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 98. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,AMP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τοὺς"\*\w the|x-occurrence="3" x-occurrences="3"\w*\zaln-e\*
 99. \zaln-s | x-strong="G00400" x-lemma="ἅγιος" x-morph="Gr,NS,,,,AMP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἁγίους"\*\w believers|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 100. \v 6 \zaln-s | x-strong="G37040" x-lemma="ὅπως" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὅπως"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 101. \w pray|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 102. \w that|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 103. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,NFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἡ"\*\w the|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 104. \zaln-s | x-strong="G28420" x-lemma="κοινωνία" x-morph="Gr,N,,,,,NFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="κοινωνία"\*\w fellowship|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 105. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,GFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τῆς"\*\zaln-s | x-strong="G41020" x-lemma="πίστις" x-morph="Gr,N,,,,,GFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πίστεώς"\*\w of|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 106. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σου"\*\w your|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 107. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,GFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τῆς"\*\zaln-s | x-strong="G41020" x-lemma="πίστις" x-morph="Gr,N,,,,,GFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πίστεώς"\*\w faith|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 108. \zaln-s | x-strong="G10960" x-lemma="γίνομαι" x-morph="Gr,V,SAM3,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="γένηται"\*\w may|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 109. \w be|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 110. \zaln-s | x-strong="G17560" x-lemma="ἐνεργής" x-morph="Gr,NP,,,,NFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐνεργὴς"\*\w effective|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 111. \zaln-s | x-strong="G17220" x-lemma="ἐν" x-morph="Gr,P,,,,,D,,," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="ἐν"\*\w for|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 112. \zaln-s | x-strong="G19220" x-lemma="ἐπίγνωσις" x-morph="Gr,N,,,,,DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐπιγνώσει"\*\w the|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 113. \w knowledge|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 114. \zaln-s | x-strong="G39560" x-lemma="πᾶς" x-morph="Gr,EQ,,,,GNS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="παντὸς"\*\w of|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 115. \w everything|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 116. \zaln-s | x-strong="G00180" x-lemma="ἀγαθός" x-morph="Gr,NS,,,,GNS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀγαθοῦ"\*\w good|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 117. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,RD,,,,GNS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τοῦ"\*\w that|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 118. \w is|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 119. \zaln-s | x-strong="G17220" x-lemma="ἐν" x-morph="Gr,P,,,,,D,,," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="ἐν"\*\w among|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 120. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1D,P," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἡμῖν"\*\w us|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 121. \zaln-s | x-strong="G15190" x-lemma="εἰς" x-morph="Gr,P,,,,,A,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="εἰς"\*\w in|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 122. \zaln-s | x-strong="G55470" x-lemma="χριστός" x-morph="Gr,N,,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Χριστόν"\*\w Christ|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 123. \v 7 \zaln-s | x-strong="G10630" x-lemma="γάρ" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="γὰρ"\*\w For|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 124. \zaln-s | x-strong="G21920" x-lemma="ἔχω" x-morph="Gr,V,IAA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἔσχον"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 125. \w have|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 126. \w had|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 127. \zaln-s | x-strong="G41830" x-lemma="πολλός" x-morph="Gr,EQ,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πολλὴν"\*\w much|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 128. \zaln-s | x-strong="G54790" x-lemma="χαρά" x-morph="Gr,N,,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="χαρὰν"\*\w joy|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 129. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="καὶ"\*\w and|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 130. \zaln-s | x-strong="G38740" x-lemma="παράκλησις" x-morph="Gr,N,,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="παράκλησιν"\*\w comfort|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 131. \zaln-s | x-strong="G19090" x-lemma="ἐπί" x-morph="Gr,P,,,,,D,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐπὶ"\*\w because|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 132. \w of|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 133. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σου"\*\w your|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 134. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τῇ"\*\zaln-s | x-strong="G00260" x-lemma="ἀγάπη" x-morph="Gr,N,,,,,DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀγάπῃ"\*\w love|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*,
 135. \zaln-s | x-strong="G37540" x-lemma="ὅτι" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὅτι"\*\w because|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 136. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,NNP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τὰ"\*\w the|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 137. \zaln-s | x-strong="G46980" x-lemma="σπλάγχνον" x-morph="Gr,N,,,,,NNP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σπλάγχνα"\*\w inward|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 138. \w parts|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 139. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,GMP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τῶν"\*\w of|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 140. \w the|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 141. \zaln-s | x-strong="G00400" x-lemma="ἅγιος" x-morph="Gr,NS,,,,GMP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἁγίων"\*\w saints|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 142. \zaln-s | x-strong="G03730" x-lemma="ἀναπαύω" x-morph="Gr,V,IEP3,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀναπέπαυται"\*\w have|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 143. \w been|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 144. \w refreshed|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 145. \zaln-s | x-strong="G12230" x-lemma="διά" x-morph="Gr,P,,,,,G,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="διὰ"\*\w by|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 146. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σοῦ"\*\w you|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 147. \zaln-s | x-strong="G00800" x-lemma="ἀδελφός" x-morph="Gr,N,,,,,VMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀδελφέ"\*\w brother|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 148. \ts\*
 149. \p
 150. \v 8 \zaln-s | x-strong="G13520" x-lemma="διό" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="διό"\*\w Therefore|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*,
 151. \w although|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 152. \zaln-s | x-strong="G21920" x-lemma="ἔχω" x-morph="Gr,V,PPA,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἔχων"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 153. \w have|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 154. \zaln-s | x-strong="G41830" x-lemma="πολλός" x-morph="Gr,RI,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πολλὴν"\*\w all|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 155. \zaln-s | x-strong="G39540" x-lemma="παρρησία" x-morph="Gr,N,,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="παρρησίαν"\*\w the|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 156. \w boldness|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 157. \zaln-s | x-strong="G17220" x-lemma="ἐν" x-morph="Gr,P,,,,,D,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐν"\*\w in|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 158. \zaln-s | x-strong="G55470" x-lemma="χριστός" x-morph="Gr,N,,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Χριστῷ"\*\w Christ|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 159. \zaln-s | x-strong="G20040" x-lemma="ἐπιτάσσω" x-morph="Gr,V,NPA,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐπιτάσσειν"\*\w to|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 160. \w command|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 161. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σοι"\*\w you|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 162. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,RR,,,,ANS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τὸ"\*\zaln-s | x-strong="G04330" x-lemma="ἀνήκω" x-morph="Gr,V,PPA,ANS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀνῆκον"\*\w to|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 163. \w do|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 164. \w what|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 165. \w you|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 166. \w should|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 167. \w do|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*,
 168. \v 9 \zaln-s | x-strong="G12230" x-lemma="διά" x-morph="Gr,P,,,,,A,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="διὰ"\*\w yet|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 169. \w because|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 170. \w of|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 171. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τὴν"\*\zaln-s | x-strong="G00260" x-lemma="ἀγάπη" x-morph="Gr,N,,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀγάπην"\*\w love|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*,
 172. \zaln-s | x-strong="G38700" x-lemma="παρακαλέω" x-morph="Gr,V,IPA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="παρακαλῶ"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 173. \w appeal|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 174. \w to|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 175. \w you|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 176. \zaln-s | x-strong="G31230" x-lemma="μᾶλλον" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μᾶλλον"\*\w instead|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*—\zaln-s | x-strong="G51080" x-lemma="τοιοῦτος" x-morph="Gr,RD,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τοιοῦτος"\*\zaln-s | x-strong="G15100" x-lemma="εἰμί" x-morph="Gr,V,PPA,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὢν"\*\zaln-s | x-strong="G56130" x-lemma="ὡς" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὡς"\*\w I|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*\zaln-e\*,
 177. \zaln-s | x-strong="G39720" x-lemma="Παῦλος" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Παῦλος"\*\w Paul|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 178. \zaln-s | x-strong="G42460" x-lemma="πρεσβύτης" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πρεσβύτης"\*\w an|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 179. \w old|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 180. \w man|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 181. \zaln-s | x-strong="G11610" x-lemma="δέ" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="δὲ"\*\w and|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 182. \zaln-s | x-strong="G35680" x-lemma="νυνί" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="νυνὶ"\*\w now|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 183. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="καὶ"\*\w also|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 184. \zaln-s | x-strong="G11980" x-lemma="δέσμιος" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="δέσμιος"\*\w a|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 185. \w prisoner|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 186. \zaln-s | x-strong="G55470" x-lemma="χριστός" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Χριστοῦ"\*\w for|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 187. \w Christ|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 188. \zaln-s | x-strong="G24240" x-lemma="Ἰησοῦς" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Ἰησοῦ"\*\w Jesus|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 189. \ts\*
 190. \v 10 \zaln-s | x-strong="G38700" x-lemma="παρακαλέω" x-morph="Gr,V,IPA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="παρακαλῶ"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 191. \w am|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 192. \w asking|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 193. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2A,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σε"\*\w you|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 194. \zaln-s | x-strong="G40120" x-lemma="περί" x-morph="Gr,P,,,,,G,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="περὶ"\*\w concerning|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 195. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,GNS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τοῦ"\*\zaln-s | x-strong="G16990" x-lemma="ἐμός" x-morph="Gr,RP,,,1GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐμοῦ"\*\w my|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 196. \zaln-s | x-strong="G50430" x-lemma="τέκνον" x-morph="Gr,N,,,,,GNS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τέκνου"\*\w child|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 197. \zaln-s | x-strong="G36820" x-lemma="Ὀνήσιμος" x-morph="Gr,N,,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Ὀνήσιμον"\*\w Onesimus|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 198. \zaln-s | x-strong="G37390" x-lemma="ὅς" x-morph="Gr,RR,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὃν"\*\w whom|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 199. \zaln-s | x-strong="G10800" x-lemma="γεννάω" x-morph="Gr,V,IAA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐγέννησα"\*\w I|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 200. \w have|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 201. \w fathered|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 202. \zaln-s | x-strong="G17220" x-lemma="ἐν" x-morph="Gr,P,,,,,D,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐν"\*\w in|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 203. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EP,,,,DMP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τοῖς"\*\w my|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 204. \zaln-s | x-strong="G11990" x-lemma="δεσμός" x-morph="Gr,N,,,,,DMP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="δεσμοῖς"\*\w chains|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 205. \v 11 \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,RD,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τόν"\*\zaln-s | x-strong="G42180" x-lemma="ποτέ" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ποτέ"\*\w For|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 206. \zaln-s | x-strong="G08900" x-lemma="ἄχρηστος" x-morph="Gr,NS,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἄχρηστον"\*\w he|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 207. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,RD,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τόν"\*\zaln-s | x-strong="G42180" x-lemma="ποτέ" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ποτέ"\*\w once|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 208. \zaln-s | x-strong="G08900" x-lemma="ἄχρηστος" x-morph="Gr,NS,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἄχρηστον"\*\w was|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 209. \w useless|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 210. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σοι"\*\w to|x-occurrence="1" x-occurrences="3"\w*
 211. \w you|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*,
 212. \zaln-s | x-strong="G11610" x-lemma="δέ" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="δὲ"\*\w but|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 213. \zaln-s | x-strong="G35680" x-lemma="νυνί" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="νυνὶ"\*\w now|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 214. \zaln-s | x-strong="G21730" x-lemma="εὔχρηστος" x-morph="Gr,NS,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="εὔχρηστον"\*\w he|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 215. \w is|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 216. \w useful|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 217. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,DO,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="καὶ"\*\w both|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 218. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σοὶ"\*\w to|x-occurrence="2" x-occurrences="3"\w*
 219. \w you|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 220. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,CO,,,,,,,," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="καὶ"\*\w and|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 221. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐμοὶ"\*\w to|x-occurrence="3" x-occurrences="3"\w*
 222. \w me|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 223. \v 12 \zaln-s | x-strong="G03750" x-lemma="ἀναπέμπω" x-morph="Gr,V,IAA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀνέπεμψά"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 224. \w have|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 225. \w sent|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 226. \zaln-s | x-strong="G37390" x-lemma="ὅς" x-morph="Gr,RR,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὃν"\*\w him|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 227. \zaln-s | x-strong="G03750" x-lemma="ἀναπέμπω" x-morph="Gr,V,IAA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀνέπεμψά"\*\w back|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 228. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σοι"\*\w to|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 229. \w you|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 230. \zaln-s | x-strong="G08460" x-lemma="αὐτός" x-morph="Gr,RP,,,3AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="αὐτόν"\*\w in|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 231. \w person|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 232. \zaln-s | x-strong="G37780" x-lemma="οὗτος" x-morph="Gr,RD,,,,NNS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τοῦτ’"\*\w he|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 233. \w who|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 234. \zaln-s | x-strong="G15100" x-lemma="εἰμί" x-morph="Gr,V,IPA3,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἔστιν"\*\w is|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 235. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,NNP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τὰ"\*\zaln-s | x-strong="G16990" x-lemma="ἐμός" x-morph="Gr,EP,,,1NNP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐμὰ"\*\w my|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 236. \zaln-s | x-strong="G46980" x-lemma="σπλάγχνον" x-morph="Gr,N,,,,,NNP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σπλάγχνα"\*\w inward|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 237. \w parts|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 238. \v 13 \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1N,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐγὼ"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="3"\w*\zaln-e\*
 239. \zaln-s | x-strong="G10140" x-lemma="βούλομαι" x-morph="Gr,V,IIM1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐβουλόμην"\*\w wish|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 240. \zaln-s | x-strong="G27220" x-lemma="κατέχω" x-morph="Gr,V,NPA,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="κατέχειν"\*\w I|x-occurrence="2" x-occurrences="3"\w*
 241. \w could|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 242. \w have|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 243. \w kept|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 244. \zaln-s | x-strong="G37390" x-lemma="ὅς" x-morph="Gr,RR,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὃν"\*\w him|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 245. \zaln-s | x-strong="G43140" x-lemma="πρός" x-morph="Gr,P,,,,,A,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πρὸς"\*\w with|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 246. \zaln-s | x-strong="G16830" x-lemma="ἐμαυτοῦ" x-morph="Gr,RE,,,1AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐμαυτὸν"\*\w me|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*,
 247. \zaln-s | x-strong="G24430" x-lemma="ἵνα" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἵνα"\*\w so|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 248. \zaln-s | x-strong="G12470" x-lemma="διακονέω" x-morph="Gr,V,SPA3,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="διακονῇ"\*\w he|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 249. \w could|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 250. \w serve|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 251. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μοι"\*\w me|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 252. \zaln-s | x-strong="G52280" x-lemma="ὑπέρ" x-morph="Gr,P,,,,,G,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὑπὲρ"\*\w for|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 253. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σοῦ"\*\w you|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 254. \zaln-s | x-strong="G17220" x-lemma="ἐν" x-morph="Gr,P,,,,,D,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐν"\*\w while|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 255. \w I|x-occurrence="3" x-occurrences="3"\w*
 256. \w am|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 257. \w in|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 258. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,DMP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τοῖς"\*\zaln-s | x-strong="G11990" x-lemma="δεσμός" x-morph="Gr,N,,,,,DMP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="δεσμοῖς"\*\w chains|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 259. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,GNS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τοῦ"\*\w for|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 260. \w the|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 261. \w sake|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 262. \w of|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 263. \w the|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 264. \zaln-s | x-strong="G20980" x-lemma="εὐαγγέλιον" x-morph="Gr,N,,,,,GNS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="εὐαγγελίου"\*\w gospel|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 265. \ts\*
 266. \v 14 \zaln-s | x-strong="G11610" x-lemma="δέ" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="δὲ"\*\w But|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 267. \zaln-s | x-strong="G23090" x-lemma="θέλω" x-morph="Gr,V,IAA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἠθέλησα"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 268. \zaln-s | x-strong="G37620" x-lemma="οὐδείς" x-morph="Gr,RI,,,,ANS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="οὐδὲν"\*\w did|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 269. \w not|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 270. \zaln-s | x-strong="G23090" x-lemma="θέλω" x-morph="Gr,V,IAA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἠθέλησα"\*\w want|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 271. \zaln-s | x-strong="G41600" x-lemma="ποιέω" x-morph="Gr,V,NAA,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ποιῆσαι"\*\w to|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 272. \w do|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 273. \zaln-s | x-strong="G37620" x-lemma="οὐδείς" x-morph="Gr,RI,,,,ANS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="οὐδὲν"\*\w anything|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 274. \zaln-s | x-strong="G55650" x-lemma="χωρίς" x-morph="Gr,PI,,,,G,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="χωρὶς"\*\w without|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 275. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,GFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τῆς"\*\zaln-s | x-strong="G46740" x-lemma="σός" x-morph="Gr,EP,,,2GFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σῆς"\*\w your|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 276. \zaln-s | x-strong="G11060" x-lemma="γνώμη" x-morph="Gr,N,,,,,GFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="γνώμης"\*\w consent|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 277. \zaln-s | x-strong="G24430" x-lemma="ἵνα" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἵνα"\*\zaln-s | x-strong="G33610" x-lemma="μή" x-morph="Gr,DO,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μὴ"\*\zaln-s | x-strong="G56130" x-lemma="ὡς" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὡς"\*\w I|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 278. \w did|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 279. \w not|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 280. \w want|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*\zaln-e\*
 281. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σου"\*\w your|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 282. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,NNS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τὸ"\*\zaln-s | x-strong="G00180" x-lemma="ἀγαθός" x-morph="Gr,NS,,,,NNS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀγαθόν"\*\w good|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 283. \w deed|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 284. \zaln-s | x-strong="G15100" x-lemma="εἰμί" x-morph="Gr,V,SPA3,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ᾖ"\*\w to|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 285. \w be|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 286. \zaln-s | x-strong="G25960" x-lemma="κατά" x-morph="Gr,P,,,,,A,,," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="κατὰ"\*\w from|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 287. \zaln-s | x-strong="G03180" x-lemma="ἀνάγκη" x-morph="Gr,N,,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀνάγκην"\*\w necessity|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 288. \zaln-s | x-strong="G02350" x-lemma="ἀλλά" x-morph="Gr,CO,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀλλὰ"\*\w but|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 289. \zaln-s | x-strong="G25960" x-lemma="κατά" x-morph="Gr,P,,,,,A,,," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="κατὰ"\*\w from|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 290. \zaln-s | x-strong="G15950" x-lemma="ἑκούσιος" x-morph="Gr,NS,,,,ANS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἑκούσιον"\*\w good|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 291. \w will|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 292. \v 15 \zaln-s | x-strong="G50290" x-lemma="τάχα" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τάχα"\*\w Perhaps|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 293. \zaln-s | x-strong="G10630" x-lemma="γάρ" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="γὰρ"\*\w indeed|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 294. \zaln-s | x-strong="G12230" x-lemma="διά" x-morph="Gr,P,,,,,A,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="διὰ"\*\w for|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 295. \zaln-s | x-strong="G37780" x-lemma="οὗτος" x-morph="Gr,RD,,,,ANS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τοῦτο"\*\w this|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 296. \zaln-s | x-strong="G55630" x-lemma="χωρίζω" x-morph="Gr,V,IAP3,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐχωρίσθη"\*\w he|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 297. \w was|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 298. \w separated|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 299. \w from|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 300. \w you|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 301. \zaln-s | x-strong="G43140" x-lemma="πρός" x-morph="Gr,P,,,,,A,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πρὸς"\*\w for|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 302. \zaln-s | x-strong="G56100" x-lemma="ὥρα" x-morph="Gr,N,,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὥραν"\*\w a|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 303. \w time|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 304. \zaln-s | x-strong="G24430" x-lemma="ἵνα" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἵνα"\*\w so|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 305. \w that|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 306. \zaln-s | x-strong="G05680" x-lemma="ἀπέχω" x-morph="Gr,V,SAA2,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀπέχῃς"\*\w you|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 307. \w might|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 308. \w have|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 309. \zaln-s | x-strong="G08460" x-lemma="αὐτός" x-morph="Gr,RP,,,3AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="αὐτὸν"\*\w him|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 310. \zaln-s | x-strong="G05680" x-lemma="ἀπέχω" x-morph="Gr,V,SAA2,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀπέχῃς"\*\w back|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 311. \zaln-s | x-strong="G01660" x-lemma="αἰώνιος" x-morph="Gr,NS,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="αἰώνιον"\*\w forever|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 312. \v 16 \zaln-s | x-strong="G37650" x-lemma="οὐκέτι" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="οὐκέτι"\*\w No|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 313. \w longer|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 314. \zaln-s | x-strong="G56130" x-lemma="ὡς" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὡς"\*\w would|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 315. \w he|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 316. \w be|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 317. \zaln-s | x-strong="G14010" x-lemma="δοῦλος" x-morph="Gr,N,,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="δοῦλον"\*\w a|x-occurrence="1" x-occurrences="3"\w*
 318. \w slave|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*,
 319. \zaln-s | x-strong="G02350" x-lemma="ἀλλά" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀλλὰ"\*\w but|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 320. \zaln-s | x-strong="G52280" x-lemma="ὑπέρ" x-morph="Gr,P,,,,,A,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὑπὲρ"\*\w better|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 321. \w than|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 322. \zaln-s | x-strong="G14010" x-lemma="δοῦλος" x-morph="Gr,N,,,,,AMS," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="δοῦλον"\*\w a|x-occurrence="2" x-occurrences="3"\w*
 323. \w slave|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*,
 324. \zaln-s | x-strong="G00800" x-lemma="ἀδελφός" x-morph="Gr,N,,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀδελφὸν"\*\w a|x-occurrence="3" x-occurrences="3"\w*\zaln-e\*
 325. \zaln-s | x-strong="G00270" x-lemma="ἀγαπητός" x-morph="Gr,AA,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀγαπητόν"\*\w beloved|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 326. \zaln-s | x-strong="G00800" x-lemma="ἀδελφός" x-morph="Gr,N,,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀδελφὸν"\*\w brother|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 327. \zaln-s | x-strong="G31220" x-lemma="μάλιστα" x-morph="Gr,D,,,,,,,,S" x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μάλιστα"\*\w He|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 328. \w is|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 329. \w beloved|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 330. \w especially|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 331. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐμοί"\*\w to|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 332. \w me|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 333. \zaln-s | x-strong="G11610" x-lemma="δέ" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="δὲ"\*\w and|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 334. \zaln-s | x-strong="G42140" x-lemma="πόσος" x-morph="Gr,RT,,,,DNS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πόσῳ"\*\w much|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 335. \zaln-s | x-strong="G31230" x-lemma="μᾶλλον" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μᾶλλον"\*\w more|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 336. \w so|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 337. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σοὶ"\*\w to|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 338. \w you|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 339. \zaln-s | x-strong="G17220" x-lemma="ἐν" x-morph="Gr,P,,,,,D,,," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="ἐν"\*\w in|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 340. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,DO,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="καὶ"\*\w both|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 341. \zaln-s | x-strong="G45610" x-lemma="σάρξ" x-morph="Gr,N,,,,,DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σαρκὶ"\*\w the|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 342. \w flesh|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 343. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,CO,,,,,,,," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="καὶ"\*\w and|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 344. \zaln-s | x-strong="G17220" x-lemma="ἐν" x-morph="Gr,P,,,,,D,,," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="ἐν"\*\w in|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 345. \zaln-s | x-strong="G29620" x-lemma="κύριος" x-morph="Gr,N,,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Κυρίῳ"\*\w the|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 346. \w Lord|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 347. \ts\*
 348. \v 17 \zaln-s | x-strong="G37670" x-lemma="οὖν" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="οὖν"\*\w So|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 349. \zaln-s | x-strong="G14870" x-lemma="εἰ" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="εἰ"\*\w if|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 350. \zaln-s | x-strong="G21920" x-lemma="ἔχω" x-morph="Gr,V,IPA2,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἔχεις"\*\w you|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 351. \w consider|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 352. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1A,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="με"\*\w me|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 353. \zaln-s | x-strong="G28440" x-lemma="κοινωνός" x-morph="Gr,N,,,,,AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="κοινωνόν"\*\w a|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 354. \w partner|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 355. \zaln-s | x-strong="G43550" x-lemma="προσλαμβάνω" x-morph="Gr,V,MAM2,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="προσλαβοῦ"\*\w receive|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 356. \zaln-s | x-strong="G08460" x-lemma="αὐτός" x-morph="Gr,RP,,,3AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="αὐτὸν"\*\w him|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 357. \zaln-s | x-strong="G56130" x-lemma="ὡς" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὡς"\*\w as|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 358. \w you|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 359. \w would|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 360. \w receive|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 361. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1A,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐμέ"\*\w me|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*.
 362. \v 18 \zaln-s | x-strong="G11610" x-lemma="δέ" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="δέ"\*\w But|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 363. \zaln-s | x-strong="G14870" x-lemma="εἰ" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="εἰ"\*\w if|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 364. \zaln-s | x-strong="G00910" x-lemma="ἀδικέω" x-morph="Gr,V,IAA3,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἠδίκησέν"\*\w he|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 365. \w has|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 366. \w wronged|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 367. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2A,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σε"\*\w you|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 368. \zaln-s | x-strong="G22280" x-lemma="ἤ" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἢ"\*\w or|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 369. \zaln-s | x-strong="G37840" x-lemma="ὀφείλω" x-morph="Gr,V,IPA3,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὀφείλει"\*\w owes|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 370. \w you|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 371. \zaln-s | x-strong="G51000" x-lemma="τις" x-morph="Gr,RI,,,,ANS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τι"\*\w anything|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 372. \zaln-s | x-strong="G16770" x-lemma="ἐλλογάω" x-morph="Gr,V,MPA2,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐλλόγα"\*\w charge|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 373. \zaln-s | x-strong="G37780" x-lemma="οὗτος" x-morph="Gr,RD,,,,ANS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τοῦτο"\*\w that|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 374. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐμοὶ"\*\w to|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 375. \w me|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 376. \v 19 \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1N,S," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="ἐγὼ"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*,
 377. \zaln-s | x-strong="G39720" x-lemma="Παῦλος" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Παῦλος"\*\w Paul|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 378. \zaln-s | x-strong="G11250" x-lemma="γράφω" x-morph="Gr,V,IAA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἔγραψα"\*\w write|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 379. \w this|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 380. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τῇ"\*\w with|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 381. \w my|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 382. \zaln-s | x-strong="G16990" x-lemma="ἐμός" x-morph="Gr,EP,,,1DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐμῇ"\*\w own|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 383. \zaln-s | x-strong="G54950" x-lemma="χείρ" x-morph="Gr,N,,,,,DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="χειρί"\*\w hand|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 384. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1N,S," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="ἐγὼ"\*\w I|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 385. \w myself|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 386. \zaln-s | x-strong="G06610" x-lemma="ἀποτίνω" x-morph="Gr,V,IFA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀποτίσω"\*\w will|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 387. \w pay|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 388. \w it|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 389. \w back|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*—\zaln-s | x-strong="G24430" x-lemma="ἵνα" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἵνα"\*\zaln-s | x-strong="G33610" x-lemma="μή" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μὴ"\*\zaln-s | x-strong="G30040" x-lemma="λέγω" x-morph="Gr,V,SPA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="λέγω"\*\zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σοι"\*\w not|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 390. \w to|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 391. \w mention|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*\zaln-e\*\zaln-e\*
 392. \zaln-s | x-strong="G37540" x-lemma="ὅτι" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὅτι"\*\w that|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 393. \zaln-s | x-strong="G43590" x-lemma="προσοφείλω" x-morph="Gr,V,IPA2,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="προσοφείλεις"\*\w you|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 394. \w owe|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 395. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μοι"\*\w me|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 396. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="καὶ"\*\w even|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 397. \zaln-s | x-strong="G45720" x-lemma="σεαυτοῦ" x-morph="Gr,RE,,,2AMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σεαυτόν"\*\w your|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 398. \w own|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 399. \w self|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*!
 400. \v 20 \zaln-s | x-strong="G34830" x-lemma="ναί" x-morph="Gr,IR,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ναί"\*\w Yes|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 401. \zaln-s | x-strong="G00800" x-lemma="ἀδελφός" x-morph="Gr,N,,,,,VMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀδελφέ"\*\w brother|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 402. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1N,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐγώ"\*\zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σου"\*\zaln-s | x-strong="G36850" x-lemma="ὀνίνημι" x-morph="Gr,V,OAM1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὀναίμην"\*\w do|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 403. \w me|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 404. \w a|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 405. \w favor|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*\zaln-e\*
 406. \zaln-s | x-strong="G17220" x-lemma="ἐν" x-morph="Gr,P,,,,,D,,," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="ἐν"\*\w in|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 407. \zaln-s | x-strong="G29620" x-lemma="κύριος" x-morph="Gr,N,,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Κυρίῳ"\*\w the|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 408. \w Lord|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*;
 409. \zaln-s | x-strong="G03730" x-lemma="ἀναπαύω" x-morph="Gr,V,MAA2,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀνάπαυσόν"\*\w refresh|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 410. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μου"\*\w my|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 411. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,ANP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τὰ"\*\zaln-s | x-strong="G46980" x-lemma="σπλάγχνον" x-morph="Gr,N,,,,,ANP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σπλάγχνα"\*\w inward|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 412. \w parts|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 413. \zaln-s | x-strong="G17220" x-lemma="ἐν" x-morph="Gr,P,,,,,D,,," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="ἐν"\*\w in|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 414. \zaln-s | x-strong="G55470" x-lemma="χριστός" x-morph="Gr,N,,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Χριστῷ"\*\w Christ|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 415. \ts\*
 416. \p
 417. \v 21 \zaln-s | x-strong="G39820" x-lemma="πείθω" x-morph="Gr,V,PEA,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πεποιθὼς"\*\w Confident|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 418. \w about|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 419. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σου"\*\w your|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 420. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τῇ"\*\zaln-s | x-strong="G52180" x-lemma="ὑπακοή" x-morph="Gr,N,,,,,DFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὑπακοῇ"\*\w obedience|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*,
 421. \zaln-s | x-strong="G11250" x-lemma="γράφω" x-morph="Gr,V,IAA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἔγραψά"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="3"\w*
 422. \w am|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 423. \w writing|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 424. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σοι"\*\w to|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 425. \w you|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*.
 426. \zaln-s | x-strong="G14920" x-lemma="εἴδω" x-morph="Gr,V,PEA,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="εἰδὼς"\*\w I|x-occurrence="2" x-occurrences="3"\w*
 427. \w know|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 428. \zaln-s | x-strong="G37540" x-lemma="ὅτι" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὅτι"\*\w that|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 429. \zaln-s | x-strong="G41600" x-lemma="ποιέω" x-morph="Gr,V,IFA2,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ποιήσεις"\*\w you|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 430. \w will|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 431. \w do|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 432. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="καὶ"\*\w even|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 433. \zaln-s | x-strong="G52280" x-lemma="ὑπέρ" x-morph="Gr,P,,,,,A,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὑπὲρ"\*\w more|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 434. \zaln-s | x-strong="G37390" x-lemma="ὅς" x-morph="Gr,RR,,,,ANP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἃ"\*\w than|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 435. \zaln-s | x-strong="G30040" x-lemma="λέγω" x-morph="Gr,V,IPA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="λέγω"\*\w I|x-occurrence="3" x-occurrences="3"\w*
 436. \w ask|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 437. \v 22 \zaln-s | x-strong="G11610" x-lemma="δέ" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="δὲ"\*\w But|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 438. \zaln-s | x-strong="G02600" x-lemma="ἅμα" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἅμα"\*\w at|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 439. \w the|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 440. \w same|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 441. \w time|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 442. \zaln-s | x-strong="G25320" x-lemma="καί" x-morph="Gr,D,,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="καὶ"\*\zaln-s | x-strong="G20900" x-lemma="ἑτοιμάζω" x-morph="Gr,V,MPA2,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἑτοίμαζέ"\*\w prepare|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 443. \zaln-s | x-strong="G35780" x-lemma="ξενία" x-morph="Gr,N,,,,,AFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ξενίαν"\*\w a|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 444. \w guest|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 445. \w room|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 446. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1D,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μοι"\*\w for|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 447. \w me|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 448. \zaln-s | x-strong="G10630" x-lemma="γάρ" x-morph="Gr,CC,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="γὰρ"\*\w for|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*\zaln-e\*
 449. \zaln-s | x-strong="G16790" x-lemma="ἐλπίζω" x-morph="Gr,V,IPA1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐλπίζω"\*\w I|x-occurrence="1" x-occurrences="2"\w*
 450. \w hope|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 451. \zaln-s | x-strong="G37540" x-lemma="ὅτι" x-morph="Gr,CS,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὅτι"\*\w that|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 452. \zaln-s | x-strong="G12230" x-lemma="διά" x-morph="Gr,P,,,,,G,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="διὰ"\*\w through|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 453. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2G,P," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὑμῶν"\*\w your|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 454. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,GFP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="τῶν"\*\zaln-s | x-strong="G43350" x-lemma="προσευχή" x-morph="Gr,N,,,,,GFP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="προσευχῶν"\*\w prayers|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 455. \zaln-s | x-strong="G54830" x-lemma="χαρίζομαι" x-morph="Gr,V,IFP1,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="χαρισθήσομαι"\*\w I|x-occurrence="2" x-occurrences="2"\w*
 456. \w will|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 457. \w be|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 458. \w given|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 459. \w back|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 460. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2D,P," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὑμῖν"\*\w to|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 461. \w you|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 462. \ts\*
 463. \p
 464. \v 23 \zaln-s | x-strong="G18890" x-lemma="Ἐπαφρᾶς" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Ἐπαφρᾶς"\*\w Epaphras|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 465. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μου"\*\w my|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 466. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὁ"\*\zaln-s | x-strong="G48690" x-lemma="συναιχμάλωτος" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="συναιχμάλωτός"\*\w fellow|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 467. \w prisoner|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 468. \zaln-s | x-strong="G17220" x-lemma="ἐν" x-morph="Gr,P,,,,,D,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἐν"\*\w in|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 469. \zaln-s | x-strong="G55470" x-lemma="χριστός" x-morph="Gr,N,,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Χριστῷ"\*\w Christ|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 470. \zaln-s | x-strong="G24240" x-lemma="Ἰησοῦς" x-morph="Gr,N,,,,,DMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Ἰησοῦ"\*\w Jesus|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 471. \zaln-s | x-strong="G07820" x-lemma="ἀσπάζομαι" x-morph="Gr,V,IPM3,,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀσπάζεταί"\*\w greets|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 472. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2A,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="σε"\*\w you|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.
 473. \v 24 \zaln-s | x-strong="G31380" x-lemma="Μᾶρκος" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Μᾶρκος"\*\w So|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 474. \w do|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 475. \w Mark|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 476. \zaln-s | x-strong="G07080" x-lemma="Ἀρίσταρχος" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Ἀρίσταρχος"\*\w Aristarchus|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 477. \zaln-s | x-strong="G12140" x-lemma="Δημᾶς" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Δημᾶς"\*\w Demas|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 478. \zaln-s | x-strong="G30650" x-lemma="Λουκᾶς" x-morph="Gr,N,,,,,NMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Λουκᾶς"\*\w and|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 479. \w Luke|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*,
 480. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1G,S," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μου"\*\w my|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 481. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,NMP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="οἱ"\*\zaln-s | x-strong="G49040" x-lemma="συνεργός" x-morph="Gr,NS,,,,NMP," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="συνεργοί"\*\w fellow|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 482. \w workers|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*.
 483. \p
 484. \v 25 \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,NFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἡ"\*\w May|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 485. \w the|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 486. \zaln-s | x-strong="G54850" x-lemma="χάρις" x-morph="Gr,N,,,,,NFS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="χάρις"\*\w grace|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 487. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="τοῦ"\*\zaln-s | x-strong="G29620" x-lemma="κύριος" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Κυρίου"\*\w of|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 488. \zaln-s | x-strong="G14730" x-lemma="ἐγώ" x-morph="Gr,RP,,,1G,P," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἡμῶν"\*\w our|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 489. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="2" x-content="τοῦ"\*\zaln-s | x-strong="G29620" x-lemma="κύριος" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Κυρίου"\*\w Lord|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*
 490. \zaln-s | x-strong="G24240" x-lemma="Ἰησοῦς" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Ἰησοῦ"\*\w Jesus|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 491. \zaln-s | x-strong="G55470" x-lemma="χριστός" x-morph="Gr,N,,,,,GMS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="Χριστοῦ"\*\w Christ|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 492. \zaln-s | x-strong="G33260" x-lemma="μετά" x-morph="Gr,P,,,,,G,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="μετὰ"\*\w be|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*
 493. \w with|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 494. \zaln-s | x-strong="G47710" x-lemma="σύ" x-morph="Gr,RP,,,2G,P," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ὑμῶν"\*\w your|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*
 495. \zaln-s | x-strong="G35880" x-lemma="ὁ" x-morph="Gr,EA,,,,GNS," x-occurrence="2" x-occurrences="2" x-content="τοῦ"\*\zaln-s | x-strong="G41510" x-lemma="πνεῦμα" x-morph="Gr,N,,,,,GNS," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="πνεύματος"\*\w spirit|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*\zaln-e\*.
 496. \zaln-s | x-strong="G02810" x-lemma="ἀμήν" x-morph="Gr,IE,,,,,,,," x-occurrence="1" x-occurrences="1" x-content="ἀμήν"\*\w Amen|x-occurrence="1" x-occurrences="1"\w*\zaln-e\*.